Bc. Dominika Smutná

Bakalářské studium fyzioterapie jsem absolvovala na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně. V současné době jsem studentkou navazujícího magisterského studia na UK FTVS v Praze v oboru fyzioterapie.

Během svého studia jsem měla možnost se setkat s velmi širokým spektrem diagnóz díky absolvování odborných praxí a mohla jsem se aktivně podílet na průběhu terapie v ambulantních a lůžkových zařízeních, ale také v rehabilitačních ústavech (ON Kladno, RÚ Kladruby, IKEM v Praze, Klinika Therap-Tilia, Klinika na Košíku, MONADA – klinika komplexní rehabilitace, CKP Roseta, ÚVN v Praze).

V rámci terapie se snažím přistupovat ke každému pacientovi individuálně a dle komplexního vyšetření najít příčinu obtíží. V terapii využívám např. techniky měkkých tkání, mobilizace, relaxační a dechové techniky, kineziotaping, senzomotorickou stimulaci nebo prvky vývojové kineziologie.

Mezi mé záliby patří plavání, kterému jsem se také mnoho let aktivně věnovala, nebo jóga. Ráda se také ve svém volném čase vzdělávám v oboru.

Absolvované kurzy

Kineziotaping I, II
Informační kurz Spiraldynamik, funkce dolní končetiny