Postup

První návštěva

Při prvním setkání zjišťuji, co Vás ke mně přivádí. Začínáme proto vstupním rozhovorem (anamnézou). Kromě současných obtíží se ptám například na prodělané úrazy, operace, další onemocnění, ale i na současný charakter Vašeho zaměstnání či pohybové aktivity.

Po tomto rozhovoru přichází kineziologické vyšetření (prováděno ve spodním prádle). Upravuji rozsah vyšetření cíleně podle odebrané anamnézy. Získané údaje průběžně doplňuji při každém kontrolním vyšetření. Poté přecházíme k samotné individuální terapii. V závěru Vás budou určitě zajímat vyhlídky do budoucna. Společně  si sedneme, zhodnotíme naše setkání, event. objednáváme další návštěvu. Podám Vám informace v takové podobě, abyste jim rozuměli. Mým cílem je navázání společné důvěry a ne vyvolání deprese.

Cvičení - proč to bez něj nejde?

Lidé často mylně zaměňují masáž s fyzioterapií či rehabilitací. Fyzioterapeut je specializovaný pracovník ve zdravotnictví a dosahuje dnes akademického vzdělání (Bc., Mgr., PhD.). Hlavní a nejdůležitější podíl naší péče spočívá v léčbě pohybem

Pokud sedím celý den u počítače a dojdu si na masáž, lehnu si na lehátko (opět budu pasivní), příjemně zrelaxuji a odejdu většinou pozitivně naladěn domů. A já říkám - proč ne? Relaxace je v dnešní uspěchané době velmi důležitá! Faktem je, že pohybově mě ale masáž příliš neobohatí. 

Naší přirozeností je určitá pohodlnost, chceme se rychle zbavit problémů (ideálně je nemít vůbec) a vrátit se ke svému předešlému způsobu života, který nás ale většinou na rehabilitaci přivádí.
Přístup:,,Něco se mnou udělejte.” vede většinou ke krátkodobému efektu terapie a fyzioterapeut je kouzelníkem.
Něco jiného je:,,Potřeboval bych poradit, abych si pomohl sám.” v tu chvíli je fyzioterapeut průvodcem a učitelem.

Také bych zmínila jedno malé přirovnání - za jedno kopnutí, jámu nevykopu - neočekávejte  zásadní změny po jedné návštěvě. To je hlavní důvod, proč nabízím zvýhodněné permanentky. Přiznávám, že čarovat neumím a kouzelník nejsem :-)

Kontrola

Na frekvenci návštěv se domluváme při prvním setkání. 

  • pooperační či poúrazový stav si žádá častější návštěvy o kratší době
  • při dlouhodobých bolestech zad někdy stačí jedna návštěva týdně nebo po 14 dnech
  • doporučuji i preventivní návštěvy cca jednou měsíčně (dle domluvy), kdy provádím kontrolní vyšetření


Určitě si říkáte, proč mám chodit k fyzioterapeutovi, když mi je dobře a nic mě netrápí? Život člověka je dynamický proces, proto se mu musí přizpůsobovat i “domácí trénink”. Nesmí se takříkajíc usnout na vavřínech. Při zlepšení stavu zvyšujeme dávkování nebo přidáváme zátěž při cvičení, pokud je závěr - bez efektu - měníme dosavadní cvičení, při zhoršení ubíráme zátěž a měníme cvičení.