Bc. Veronika Řehořová

Studium fyzioterapie jsem absolvovala na fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně, ČVUT. V současné době jsem studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na UK FTVS v Praze.

Zkušenosti jsem načerpala na odborných praxí v rámci bakalářského studia nejen při provozu v ambulantních a lůžkových zařízení (ON Kladno, OK rehabilitace Budějovická, Klinika na Košíku), ale také v rehabilitačních ústavech (RÚ Kladruby, RÚ Hostinné).

V terapii využívám kombinaci prvků různých konceptů a metod, tak aby byla co nejvíce přizpůsobena na míru pacientovi. Snažím se klienta přivést k aktivnímu pohybu, který pro něj nebude přítěží ale naopak radostí. Zároveň vnímat a pochopit vlastní tělo, jak s ním pracovat a najít tak správnou cestu k řešení vzniklých obtíží. 

Ve volném čase se vzdělávám nejen v oboru fyzioterapie, ale taktéž v oblasti výživy a kondičního tréninku. Všechny tyto oblasti považuji za základní pilíře zdravého životního stylu, který se snažím pacientům uceleně předávat.

Absolvované kurzy

Palpační anatomie, Rehaeduca
Kinesiotaping – korekční i korekční techniky a cross tape
Dynamic taping – workshop, teoretický a praktický kurz
Instruktor Děti na Startu