Vyšetření u fyzioterapeuta

26.11.2018, Mgr. LenkaPalivcová

Jak probíhá vyšetření u lékaře zhruba víme, ale co potřebuje vědět fyzioterapeut, aby mohl stanovit cílený terapeutický plán?

ANAMNÉZA (anamnesis = rozpomínání se) - vstupní pohovor

Anamnéza začíná základními údaji jako je vaše jméno, věk, kontakt a datum. Skládá se z několika částí:

Nynější onemocnění: nejdůležitější část anamnézy, která začíná otázkou:

 • co vás přivádí => bolest/chtěl bych začít cvičit, ale nevím jak/dítě má prý vadné držení těla a ploché nohy/mám skoliózu atd.
 • okolnosti vzniku obtíží => prudký pohyb, zvednutí předmětu, úraz
 • kde je bolest lokalizovaná
 • při jaké činnosti ji nejvíce pociťujete/co vám naopak uleví
 • vyzařuje bolest někam
 • charakter bolesti => ostrá/tupá/trvalá/křečovitá

Osobní anamnéza: tato část je zaměřená na vaše další onemocnění

 • prodělal jste nějaké operace/úrazy (lidé často podceňují prodělaná mikrotraumata (drobná poranění) a úrazy z minulosti

Rodinná an.: choroby nejbližších přímých rodinných příslušníků (rodiče/sourozenci)

Gynekologická an.: u žen průběh menstruace (bolestivost/pravidelnost), porody/potraty, menopauza, opakované uroinfekce (infekce močových cest), inkontinence (únik moči)

Farmakologická an.: léky, které dlouhodobě užíváte, léky na bolest

 • neužívejte léky na bolest těsně před fyzioterapií, bolest nám poskytuje důležité informace o tom, jaká poloha/pohyb zhoršuje/zlepšuje stav

Alergologická an.: alergie na léky, typ alergické odpovědi => kožní reakce, dechové potíže

Pracovní an.: charakter zaměstnání => práce stereotypní/různorodá, nejčastější pracovní poloha (vsedě/ve stoji), pohybové stereotypy, stresová zátěž

Sportovní an.: sportovní zájmy, co vás baví => procházky, jízda na kole, plavání atd

Předchozí rehabilitace: s čím a kdy jste absolvovali rehabilitaci, v čem spočívala, co jste dělali, pomohla vám či nikoliv

Cílem anamnézy je nejen zjištování informací, ale i navázání přátelské atmosféry a společné důvěry. Poté přichází kineziologické (= zabývající se pohybem) vyšetření.

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Jedná se o rozsáhlé vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Fyzioterapeut ale vychází z odebrané anamnézy a průběh vyšetření upravuje cíleně pro daný problém.  Vyšetření se provádí ve spodním prádle. Uvádím stručně alespoň pro představu, co vyšetření většinou obsahuje.

Aspekcí (pohledem) hodnotíme držení těla (posturu):

zezadu - postavení hlavy, ramen/lopatek, postavení trupu, symetrie hýžďového/stehenního/lýtkového svalstva, tvar Achillových šlach
zboku - zakřivení páteře, předsun (protrakci) hlavy/ramen, prominenci břicha
zepředu - postavení klíčních kostí, symetrie břišního svalstva (“zaštípnutí trupu”), postavení kolen (valgozita/varozita), tvar klenby nohy

 • stabilitu při otevřených/zavřených očích/na 1 dolní končetině
 • stereotyp chůze - plynulost, souhyby trupu, horních končetin, odvíjení chodidla…
 • vleže na břiše pozorujeme dechové pohyby

dynamické zkoušky páteře - kromě bolesti se zaměřují na rozvíjení páteře,(záklon/předklon/úklony na každou stranu)

Palpačně (pohmatem) výskyt reflexních změn => tonus (napětí) svalů, spoušťové body (bolestivé místo ve svalu, může vyvolávat přenesenou bolest), vleže na zádech/vleže na břiše

 • výskyt kloubních blokád - bederní/hrudní/krční páteře, ale i např. žeber
 • vyšetření pánve - postavení pánve, pohyblivost kyčelních kloubů…