Ceník

Zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Klienti platí za služby přímo na místě v souladu s aktuálním ceníkem. 

Aktuální ceník k 1. 6. 2021 Standardní cena
Terapie 45min PhDr. Chyská 600,- Kč
Terapie 45min / 25min Bc. Smutná 500,- Kč / 350,- Kč
Terapie 45min / 25min Bc. Řehořová 500,- Kč / 350,- Kč
Kinesiotaping - v rámci terapie 50,- Kč
Akutní fyzioterapie (objednání do 24h) 800,- Kč
Masáž, regenerace 45min / 25min 500,- Kč / 400,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100,- Kč
  • prosím všechny klienty, aby se v případě neschopnosti přijít v daný termín a čas co nejdříve z terapie omluvili SMS zprávou

  • v případě opakovaného nezrušení objednané terapie alespoň 24 hodin předem bude účtován storno poplatek 100% z ceny objednané terapie

  • pozdní příchod klienta účtuji za plnou cenu

  • zdravotní dokumentace pouze na vyžádání pacienta

  • možnost zakoupení dárkových poukazů (platnost je 12 měsíců od data zakoupení)

  • možnost využití příspěvků od zdravotních pojišťoven

  • zařízení zapsáno v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb