Fyzioterapie v gynekologii

4.1.2019, Mgr. Lenka Palivcová

Trápí vás únik moči, bolesti v zádech, neschopnost otěhotnět, bolestivá menstruace aj.? To vše může být spojeno s dysfunkcí pánevního dna. Pomoci vám může konzervativní cestou právě fyzioterapie. 

Celé téma gynekologie a pánevního dna (PD) považuji jako fyzioterapeutka za poměrně obtížné. Sama neustále získávám v této problématice nové a nové informace. Proč? PD totiž nelze řešit monotematicky, ale je třeba na něj nahlížet jako na vzájemně provázaný systém - zkrátka všechno souvisí se vším. Návštěva fyzioterapeuta, který vám postupně vysvětlí souvislosti, je tady opravdu na místě. Tento článek proto slouží pouze jako vhled do problematiky pánevního dna. 

Abyste pochopili, jak je celé téma pánevního dna široké, uvádím možný soubor příznaků u dysfunkce pánevního dna aneb co vše sem patří:

  • inkontinence = únik moči
  • prolaps = sestup pánevních orgánů
  • limbický systém - reguluje emoční stavy, nadměrná psychická zátěž vede k dysfunkci PD, typicky depresivní stavy
  • funkční sterilita = stav, kdy nedochází k otěhotnění při pravidelném nechráněném styku po dobu 1 roku vlivem dysfunkce pohybového systému
  • sexuální dysfunkce - snížený/žádný prožitek ze sexu, bolest při pohlavním styku (= dyspareunie)
  • bolesti pohybového aparátu - nejen oblast bederní (L) páteře, krční (C) páteře, hlavy
  • snížená výdrž při chůzi - zejm. po tvrdém povrchu
  • vady klenby nožní - hallux valgus
  • narušený dechový stereotyp - horní (podklíčkové) dýchání, astma
  • snížená hlasová výkonnost

A nyní ta náročnější část, proč tomu tak je?

V našem vývoji došlo k zásadní změně ve funkci pánevního dna přechodem ze čtyř končetin na dvě a vzpřímením osy těla. Vzhledem k postavení pánve tvoří svalovina pánevního dna základnu trupu s posturání funkcí (= účastní se přímo na držení těla), nese váhu útrob a ovlivňuje funkci svěračů. Spolupracuje v koordinaci s bránicí, která odděluje horizontálně hrudní a břišní dutinu a jako hlavní respirační sval se významně podílí na stabilizaci hrudní páteře. Ve své funkci je PD úzce spjato s hlubokým stabilizačním systémem bederní páteře, břišní stěnou, bránicí a horní hrudní aperturou (= otvorem hrudní dutiny tvořeným prvním žebrem, klíční kostí a páteří). Velice významně je funkčně propojeno se stabilizátory kyčle a s oblastí chodidla.

Pánevní dno, bránice, horní hrudní apertura spolu se spodinou dutiny ústní vytvářejí tři horizontálně postavené přirozené přepážky. Pro dobrou funkci musí pracovat ve vzájemném souladu.

Vývojem prochází i životní styl lidí, který se mění. Lidé dnes více sedí, jsou vystaveni permanentnímu stresu. Ženy jsou často hypermobilní. Celou problematikou PD se zabývá velmi známá a uznáváná metoda paní Ludmily Mojžíšové.