Mýty o bolestech zad

12.1.2019, Mgr. Lenka Palivcová

Více či méně snad každý z nás zažil nepříjemnou bolest zad. Někdo zapije prášek a tu akutní fázi "nějak přežije", někdo se vydá k lékaři s nadějí dlouhodobého řešení. Lékař vás možná "prokřupne", načež se dostaví pocit úlevy, který po omezenou dobu vydrží. Dále předepíše poukaz na rehabilitaci, tak začnete docházet na parafín a ultrazvuk s očekáváním dlouhodobého pozitivního efektu, ale dostaví se? 

Při bolestech zad (BZ) se často jedná o nespecifické projevy jako  jsou ztuhlost, pocit zvýšeného napětí, bolest kolem krční/bederní páteře, podél lopatky atd. Z mnoha studií vyplývá, že základním přístupem v prevenci i léčbě BZ je jakýkoliv aktivní pohyb. Jste překvapeni, že zmiňuji jakýkoliv pohyb? Někdo by mi oponoval, že si mohu pohybem ublížit - ano, můžete. Důležitý je fakt - slovy pana doc. Véleho - neexistuje špatné cvičení, nýbrž špatně prováděné. Na internetu je dostupná celá řada návodů na správné cvičení, ukázky cviků, jak v psané, tak obrazové formě prostřednictvím videí. Před tím vším ale varuji. Stejně jako v mých článcích se jedná pouze o obecné rady, které ale nepřihlížejí k individualitě člověka a k jeho aktuálnímu stavu.

Na zvyšování výskytu BZ se podílí mnoho faktorů, včetně narůstajícího stárnutí populace, obezity a sedavého životního stylu. Bolest může pocházet z poškozených struktur nebo se může propagovat ze vzdálenejších orgánů, proto je nesnadné a někdy i nemožné zjistit přesný zdroj bolesti. 

BZ má několik fází. V akutní fázi obykle nejsme schopni uvažovat o problému a hledáme úlevu.  Ano, v této fázi je vhodný klid, ale pouze jeden nebo dva dny. Jakmile se zotavíme, většina z nás na své problémy rychle zapomene. Při recidivujících obtížích nemůžeme udělat nic jiného, než vyhledat pomoc fyzioterapeuta. 

Manipulace páteře (často používáte slova “prokřupnutí”) v minulosti patřila mezi nejpopulárnější léčebné postupny u BZ. Dříve byla prováděna chiropraktiky, osteopaty a od padesátých let minulého století i fyzioterapeuty. Během posledních let bylo dokázáno, že manipulační léčba byla přeceňována. Úspěch tohoto postupu byl malý a mnohdy s opačným efektem - tj. vytváření závislosti pacienta na léčbě (návštěvách u lékaře/terapeuta). Manipulační léčba by měla být metodou volby až v případě, kdy nepomáhá autoterapie (vlastní aktivita pacienta). 

Dalším častým postupem při BZ bývá aplikace fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroterapie, magnetoterapie, tepelné procedury - parafín, vířivka). Prokázalo se, že tyto procedury neposkytují žádný dlouhotrvající efekt. Navíc se ani neprokázalo, že by docházelo k hojení, jak bývá prohlášováno. 

Často vás ke mně přivádí artróza nebo spondylartróza (degenerativní změny na páteři). Podstatné je, zda nějaké obtíže máte či nikoliv (klinický obraz). Ve studiích o RTG změnách na páteři se prokázalo, že změny na páteři měli jedinci s BZ a stejně i ti, kteří nikdy na BZ netrpěli.  

Závěrem bych chtěla zdůraznit dvě důležité informace:

1) V současné době je kladen důraz na cvičení, vlastní aktivity a nezávislost pacienta na terapii a návštěvách u terapeuta/lékaře.

2) Každý pacient by měl dostat možnost dozvědět se, jak si může pomoci sám a každý terapeut by mu to měl poradit.