Dětská fyzioterapie

22.7.2021, PhDr. Lenka Palivcová

U nás v ČR se většinou dětská fyzioterapie rovná Vojtově metodě z důvodu, že prof. Vojta pocházel právě z ČR. Není to však jediná možnost rehabilitace dětí. V naší ordinaci se můžete setkat například s ACT metodou. Všechny metodiky mají stejný cíl - zlepšit stav dítěte - liší se však způsobem, jakým toho docílit. Charakteristiku a vlastní pohled na zmíněné přístupy vysvětluji níže.

ACT METODA neboli Akrální koaktivační terapie

Jedná se o poměrně mladou metodu (terapeutickou i diagnostickou), jejíž cílem je napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení (cvičením). Základem jsou vzpěrná cvičení o akrální části končetin (ruce a nohy). Při správném vzpěru o akra dochází ke koaktivaci ventrálních a dorzálních svalových řetězců a následně k napřímení páteře. Na základě tohoto principu cvičení ACT dochází k optimalizaci svalového napětí páteře a kompenzaci svalové dysbalance. Metoda se využívá jak u dospělých, tak u kojenců a batolat. V pediatrii je součástí metody nácvik manipulace s kojencem, exteroceptivní stimulace (jemná technika dotyků), nácvik pohybových vzorů jednotlivých trimenonů, režimových opatření apod. V naší ordinaci provádí ACT metodu PhDr. Palivcová.

BOBATH KONCEPT neboli Neurovývojová terapie podle manželů Bobathových (NDT)

Bobath, je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Jedná se o 24 hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií. Postižené děti mají patologické reflexy a principem metody je potlačení těchto reflexů prostřednictvím handlingu = správné manipulace s dítětem. Terapeut sice doporučí rodičům cvičení, ale zároveň je naučí, jak dítě přebalovat, krmit, oblékat atd. Rodiče proto „cvičí“ s dítětem například při každém přebalování => 24 hodinový koncept.

VOJTOVA METODA neboli Vojtova reflexní lokomoce

Jedná se o velmi specifickou metodu, jejíž principem je provokace reflexních odpovědí tím, že uložíme dítě do pozice, která je předem definovaná a je nejlepší pro provádění a stimulaci. Fyzioterapeut má za úkol rodiče naučit terapii tak, aby ji kvalitně doma prováděli 4x denně. Dítě někdy odmítá danou polohu, brání se a křičí. Některé maminky to mohou negativně prožívat, nicméně dítěti se nijak neubližuje a nebolí ho to. Pro tyto jasně daná pravidla a přesně definovaný postup se jedná o poměrně striktní metodu, která nemusí všem vyhovovat.

Nelze říci, pro které dítě je vhodná která metoda. Rodiče by si měli dané přístupy vyzkoušet, následně zhodnotit jejich výsledek a poté se rozhodnout, který je pro jejich dítě nejlepší. Nutno říci, že rehabilitace je pohybová terapie, a tedy nemůže být nikdy škodlivá, pokud je prováděná dobře.