Příspěvky od zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

příspěvek až 500 Kč na pohybové aktivity pro:

 • pojištěnce vě veku od 18 do 65 let - podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů musí být 1 500 Kč (3 návštěvy nebo permanentka v Dobré fyzičce)
 • seniory od 65 let - bez podmínky stanovené minimální hodnoty platebních dokladů
 • děti od 1 roku - permanentka v Dobré fyzičce
 • maminky - v době těhotenství příspěvek do výše 2 000 Kč - permanentka v Dobré fyzičce

Více informací na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky

ZP Ministerstva vnitra CR (211)

 • dospělí až 500 Kč - dlouhodobá předplacená aktivita pojištěncem (permanentka/y) v součtu na minimálně 800 Kč a na platebním dokladu musí být uvedeno, o jaký sport se jedná
 • těhotné a ženy po porodu až 1 000 Kč - sportovní aktivity
 • děti do 18 let až 1 000 Kč - sportovní aktivity

Více informací na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/

Vojenská ZP (201)

 • max. 500 Kč jednou v roce všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity

Více informací na: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

Česká průmyslová ZP (205)

 • ženy - částka 700 Kč na pravidelný pohyb - permanentka/y v celkové hodnotě alespoň 1 500 Kč (případně součet více dokladů)
 • ženám po porodu - částka až 1 000 Kč na cvičení
 • muži - částka až 700 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu - permanentka/y v celkové hodnotě alespoň 1 500 Kč (případně součet více dokladů)
 • děti - až 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu - nutné předložit minimálně 3 doklady o zaplacení za 3 po sobě následující měsíce nebo doklad o úhradě za 1 měsíc + další doklad (potvrzení), ze kterého je zřejmé, že se jedná o dlouhodobou pohybovou aktivitu dítěte

Více informací na: https://www.cpzp.cz/programy/

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

 • pro pojištěnce - zdravotní programy
 • děti a senioři - na sportovní a pohybové aktivity
 • maminky - v době těhotenství 500 Kč na pohybové aktivity

Více informací na: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/zakladni-informace